Tag: Ratrichya Nishabd Panat Suddha Kahi Shabd Aahet

Good Night Aathvan

Good Night Aathvan GOOD NIGHT SMS MARATHI Image

Ratrichya Nishabd Panat Suddha Kahi Shabd Aahet,
Chandnyanchya Shital Panat Suddha Kahi Kavya Aahe,
Kalokh Padla Ratra Jhali Mhanun Itkyat Zopu Naka,
Karan Sare Jag Vishranti Ghet Astanna,
Kuni Tari Aapli God-God Aathvan Kadhat Aahe…