Tag: Ravanala Doki Daha

Khara Ravan Kon

Ravanala Doki Daha,
Pan Laksha Phakt Ekach Strikade…!
Tumhala Doke Ekach,
Pan Laksha Matra Daha Striyankade…!
Aata Sanga, Khara Ravan Kon To…?