Tag: Rojch Aathvan Yavi Ase Kahi Nahi

Maitri Dinachya Hardik Shubhechha

Maitri Dinachya Hardik Shubhechha FRIENDSHIP DAY STATUS MARATHI Image

Rojch Aathvan Yavi Ase Kahi Nahi,
Rojch Bolne Vhave Asehi Kahi Nahi,
Matra Ekmekanchi Vicharpus Vhavi Yala Khatri Mhantat,
Aani Hya Khatrichi Janiv Asne Yalach Maitri Mhantat…
Maitri Dinachya Hardik Shubhechha !