Tag: Rupiya Kitna Bhi Gir Jaye

Rupiya Kitna Bhi Gir Jaye

Rupiya Kitna Bhi Gir Jaye Image

Rupiya Kitna Bhi Gir Jaye,
Itna Kabhi Gir Nahi Payega,
Jitna Ki Rupiyo Ke Liye,
Insaan Gir Chuka Hai…