Tag: Saap Gharavar Disla Ki

Saap Gharavar Disla Ki

Saap Gharavar Disla Ki REAL FACT STATUS MARATHI Image

Saap Gharavar Disla Ki, Lok Tyala Dandkyane Martat,
Pan Toch Saap Shivpindivar Disla Tar Tyala Dudh Pajtat…
Tatparya: Lok Sanman Tumcha Nahi Tar,
Tumhi Jya Sthanavar Aahat Tyacha Kartat…