Tag: Sab Bhool Jata Hu Aapke Siva Ye Kya Mujhe Hua Hai

Sab Bhool Jata Hu Aapke Siva

Sab Bhool Jata Hu Aapke Siva Image

Sab Bhool Jata Hu Aapke Siva Ye Kya Mujhe Hua Hai,
Kya Isi Ehsaas Ko Duniya Ne Pyaar Ka Naam Diya Hai…