Tag: Saglyanpeksha Vegali Aani Sundar

I Love U STATUS in Marathi

I Love U STATUS in Marathi LOVE STATUS MARATHI Image

Saglyanpeksha Vegali Aani Sundar
Tu Nakkich Aahes,
Pan Tyapekshhi Sundar
Tujhe Majhya Aayushyat Asane Aahe…
I Love You!