Tag: Sagrasarkhi Athang Maya

Bahinicha Vadhdivas | Birthday Wishes for Sister

Sagrasarkhi Athang Maya
Bharliy Tuzya Hrudyat..
Kadhi Kadhi Tar Tu Mala
Aapli Aaich Vatates..
Mazya Bhavnana,
Keval Tuch Samjun Ghetes..
Majya Jarashya Dukhane,
Tujhe Dole Bharun Yetet..
Ashi Mazyabaddal Halvi Asnari Didi Tu,
Kabhi Kadhi Prasangi,
Khup Khambirahi Vatates..
Manat Aatmvishwas,
Tujhyamulech Jagrut Hoto..
Tuch Aamhala Dhir Detes…
Tu Nehmi Sukhat Rahavi Hich Sadichha !!!