Tag: Samja Tumhi Ekhadyala Dhoka Denyat

Ekhadyala Dhoka Denyat

Ekhadyala Dhoka Denyat THOUGHTS STATUS MARATHI Image

Samja Tumhi Ekhadyala Dhoka Denyat
Yashsavi Zhalat Tar Ase Samju Naka Ki,
To Murkh Hota, Tar Asa Vichaar Kara Ki,
Tyacha Tumchyavar Kiti Vishwaas Hota…