Tag: Sampali Kenvhach Aashadhichi Vari

Gatarichya Advanced Shubhechha

Sampali Kenvhach Aashadhichi Vari,
Nantar Aahe Ganpatichi Bari,
Thodesech Divas Hatat Aahet,
Jorat Sajri Karu Ya Gatari…
Gatarichya Advanced Shubhechha!