Tag: Samudratale Sagale Pani

Nakaratmak Vichar Tula Harvu Shakat Nahit

Samudratale Sagale Pani
Kontyahi Jahajala Budvu Shakat Nahi,
Pan Tya Jahajane Jar Te Pani
Aat Yevu Dile Tar Te Jahaj,
Budvlyashivay Rahat Nahi..
Tasech Jagatle Sagle Nakaratmak Vichar
Tumhala Harvu Shakat Nahit,
Jovar Tumhi Tyatlya Ekalahi
Tumchya Manat Pravesh Det Nahi…