Tag: Sanskrit Word Akshaya Means One that Never Diminishes

Akshaya Tritiya English STATUS

Akshaya Tritiya English STATUS Image

Sanskrit Word Akshaya Means,
One that Never Diminishes..
May this Day of Akshaya Tritiya Bring You,
Good Luck and Success Which Never Diminishes…
Happy Akshaya Tritiya !