Tag: Sarvat Sundar Vakya

Sarvat Sundar Vakya

Sarvat Sundar Vakya LOVE STATUS MARATHI Image

Sarvat Sundar Vakya :
Pan… Majhe Tujhyavar Prem Aahe…
Aani,
Sarvat Dukhdayak Vakya,
Majhe Tujhyavar Prem Aahe Pan…