Tag: Sasu: kiti Vela Sangitlay

Sasu Sun Funny STATUS

Sasu Sun Funny STATUS FUNNY STATUS MARATHI Image

Sasu: “Kiti Vela Sangitlay
Baher Jatana Tikli Lavat Ja”
Sunbai: “Aho Sasubai, Jeans Var
Koni Tikli Nahi Lavat”
Sasu: “Aga Jeans Var Nahi,
Kapalavar Lav, Bhavane…!”