Tag: Sath Chalne Ke Liye Sathi Chahiye

Jine Ke Liye Aap Jaise Dost Chahiye

Jine Ke Liye Aap Jaise Dost Chahiye Image

Sath Chalne Ke Liye Sathi Chahiye,
Ansu Rokne Ke Liye Muskan Chahiye,
Zinda Rehne Ke Liye Zindagi Chahiye,
Aur Zindagi Jine Ke Liye Aap Jaise Dost Chahiye…

Zindagi Jine Ke Liye Aap Chahiye

Zindagi Jine Ke Liye Aap Chahiye Image

Sath Chalne Ke Liye Sathi Chahiye,
Aansu Rokne Ke Liye Muskan Chahiye,
Zinda Rehne Ke Liye Zindagi Chahiye,
Aur Zindagi Jine Ke Liye Aap Chahiye?