Tag: Shak Se Bhi Aksar Khatm

Shak Se Rishte Khatm Ho Jaate Hai

Shak Se Bhi Aksar Khatm
Ho Jate Hai Kuch Rishte,
Kasur Har Baar Galtiyon
Ka Nahi Hota…