Tag: Sharirachya Sundartepekshahi

Man Sundar Asayala Have

Sharirachya Sundartepekshahi,
Man Sundar Asayala Have..
Ashya Sundar Manamadhe,
Majhe Prem Vasayala Have..!!