Tag: Shevti Aaj Aai Bolalich

Bayko Facebook Whatsapp Vaparnari Nako

Bayko Facebook Whatsapp Vaparnari Nako FUNNY STATUS MARATHI Image

Shevti Aaj Aai Bolalich,
Bala Bayko Kami Shikleli Asli Tari Chalel,
Pan…
Facebook, Whatsapp Vaparnari Nako,
Aaplya Ghari Itar Kame Pan Astat…