Tag: Shwaas Aseparyant Tula Saath Dein

Tujhya Uttarachi Vaat Mi Pahin

Tujhya Uttarachi Vaat Mi Pahin PROPOSE DAY STATUS MARATHI Image

Shwaas Aseparyant Tula Saath Dein,
Dukhhachya Vaadlatahi Tujhya Sobatach Rahin,
Mahit Nahi Asa Kshan Punha Kevha Yeil,
Aaj Divasbhar Tujhya Uttarachi Vaat Mi Pahin…