Tag: Sundar Distes Mhanun

Tula Sarkhe Baghavase Vatate

Sundar Distes Mhanun, Tula Sarkhe Baghavase Vatate,
God Hastes Mhanun, Sobat Hasavase Vatate,
Madhur Aavaj Tujha Mhanun, Sarakhe Tula Bolavase Vatate,
Ved Lavnar Vagane Tujhe Mhanun, Sobat Tujhya Rahavase Vatate…