Tag: Svatala Ase Kahi Banva

Svatala Ase Kahi Banva

Svatala Ase Kahi Banva,
Jithe Tumhi Asal Tithe,
Sarvach Tumchyavar Prem Kartil..
Aani,
Jithe Tumhi Janar Aahat Tithe,
Sarvach Tumchi Aaturtene Vaat Pahtil…