Tag: Swatacha Bachaav Karnyache

Swatacha Bachaav Karnyacha Upay

Swatacha Bachaav Karnyache
Sarvat Prabhavi Sadhan Mhanje,
Samorchyavar Tika Karane…