Tag: Talash Kar Meri Kami Ko Apne Dil Me

Talash Kar Meri Kami Ko Apne Dil Me

Talash Kar Meri Kami Ko Apne Dil Me Image

Talash Kar Meri Kami Ko Apne Dil Me,
Agar Dard Huwa To Samajh Lena Rishta Abhi Baki Hai…