Tag: Tasa Apala Pan Attitude Khatarnak Aahe

Aapla Attitude Khatarnak Aahe

Tasa Aapla Pan
Attitude Khatarnak Aahe,
Ekhadyala Visarla Ki Visarla,
Parat Ekach Vakya Lakshat Rahat..
Who Are You???