Tag: Teacher: Bandya Tu Vargat

Bandya & Whatsapp Joke

Bandya & Whatsapp Joke Image

Teacher: Bandya Tu Vargat
Sarkha Mulinshi Gappa Ka Marat Astos?
Bandya: Bai Mi Garib Gharcha Aahe Mala
“Whatsapp” Parvadat Nahi…