Tag: Tila Vatate Mi Tila Aata

Pahile Prem Visarta Yet Nahi

Tila Vatate Mi Tila Aata
Visralo Hi Asel..
Pan Tila Ka Nahi Kalat,
Vel Badalte Kaal Badalto,
Pan Pahile Prem
Kadhich Nahi Visru Shakat…
Miss U!