Tag: Train Madhe Gaavakadil Bai Lahan

Huggies Baby Joke Marathi

Huggies Baby Joke Marathi FUNNY STATUS MARATHI Image

Train Madhe Gaavakadil Bai Lahan
Balache Langot Badlat Aste.
Shahari Bai: Huggies Nahi Ka?
Gaavakadil Bai: Nahi, Fakt Mutis…