Tag: Tu dilelya dukhane mala barech kahi shikawale

Tu dilelya dukhane mala barech kahi shikawale

Tu dilelya dukhane mala barech kahi shikawale Image

Tu dilelya dukhane mala barech kahi shikawale,
jag he kase asate shevati tuch mala dakhavile…