Tag: Tu Distes Khup Chaan

Shubhmangal Savdhan

Shubhmangal Savdhan PREM CHAROLI MARATHI Image

Tu Distes Khup Chaan,
Tu Hastes Khup Chaan,
Yala Ekach Upay…
Shubhmangal Savdhan!
Tujhya Aani Majhya Premala,
Gandh Kasturicha Asava,
Jeevnatil Pratyek Kshan,
Tujhyach Sahvasat Java…