Tag: Tu Javal Naslis Ki

Tujhyakade Ektak Pahatach Rahave

Tujhyakade Ektak Pahatach Rahave PREM CHAROLI MARATHI Image

Tu Javal Naslis Ki,
Ase Vatate Tujhyabarobar
Barech Kahi Bolave…
Pan Tu Javal Aalis Ki,
As Vatate Tujhyakade
Ektak Pahatach Rahave…