Tag: Tu Maghun Kahi Pan Bol

Tondavar Bolun Dakhav Mag Tula Dakhavto

Tu Maghun Kahi Pan Bol,
Mala Ghanta Kay Farak Padat Nahi.
Pan Tujhyat Dam Asel Na Tar..
Tondavar Bolun Dakhav Mag Tula Dakhavto,
Tujhi Aukat…