Tag: Tu Majhya Nashibat Aahes Ki Nahi

Mi Devakade Fakt Tulach Magen

Tu Majhya Nashibat Aahes Ki Nahi,
He Mala Mahit Nahi..
Pan,
Tu Joparyant Majhya Hrudayat Aahes,
Toparyant Mi Devakade Fakt Tulach Magen…