Tag: Tu Mala Kiti Hi Hurt Keles Na

Majhe Tujhya Varche Prem Kami Honar Nahi

Tu Mala Kiti Hi Hurt Keles Na,
Tari Majhe Tujhya Varche Prem Kadhich Kami Honar Nahi…