Tag: Tu Mala Visarshil Ha

Majhya Jeevnatil Shevatcha Divas

Tu Mala Visarshil Ha,
Majhya Aayushyatil Dukhhacha Divas Asel..
Pan Mi Tula Visren Ha,
Majhya Jeevnatil Shevatcha Divas Asel…