Tag: Tu Milalyavar Suddha

Tu Milalyavar Sudhha

Tu Milalyavar Sudhha PREM CHAROLI MARATHI Image

Tu Milalyavar Suddha,
Parmeshvaracha Raag Aala…
Sundar Daan Padrat Takayla,
Tyane Kiti Ushir Kela…