Tag: Tu Samor Astes

Tu Bolu Det Nahi Zopu Det Nahis

Tu Bolu Det Nahi Zopu Det Nahis PREM CHAROLI MARATHI Image

Tu Samor Astes
Tevha Bolu Det Nahis..
Tu Samor Nastes
Tevha Zopu Det Nahis…