Tag: Tujhi Aathvan Yenyasathi

Tujhi Aathvan Marathi Charoli

Tujhi Aathvan Marathi Charoli PREM CHAROLI MARATHI Image

Tujhi Aathvan Yenyasathi
Kaal Vel Lagat Nahi..
Tihi Majhya Sarkhich Aahe,
Tilahi Tujhya Shivay
Rahvat Nahi…