Tag: Tujhi Majhi Bhet Kadachit

Tu Kadhi Bhetshil Punha

Tu Kadhi Bhetshil Punha PREM CHAROLI MARATHI Image

Tujhi Majhi Bhet Kadachit,
Ghadat Rahil Punha Punha…
Pan Prashn Pashnach Rahtoy,
Tu Kadhi Bhetshil Punha…?