Tag: Tujhya Chehryavarcha Rang

Jevha Tujhyavar Prem Karnara Koni Nasel

Tujhya Chehryavarcha Rang
Ek Divas Nakki Badalnaar..
Jevha,
Tujhya Aayushyat Prem Karnara,
Koni Nahi Urnar…