Tag: Tujhya Kunkavashi Majhe Nate Janmojanmi Asave

Marathi Love Msg for Husband

Tujhya Kunkavashi Majhe Nate
Janmojanmi Asave.
Mangalsutra Galyat Ghaltana
Tu Dolyat Paahun Hasave.
Kitihi Sankate Aali Tari,
Tujha Haat Majhya Hati Asava,
Aani Mrutyulahi Jawal Kartana..
Deh Tujhya Mithit Asava…