Tag: Tujhya Maitrine Dileli Saath-sobat

Maitricha Vishwas STATUS

Maitricha Vishwas STATUS Image

Tujhya Maitrine Dileli Saath-sobat,
Dilela Vishwas, Jagnyache Nave Bal,
Ya Saryani Ayushya Badlun Gele,
Navya Paklyani Umlun Aale,
Tujhya Maitricha Vishwas
Asach Kayam Rahu De…