Tag: Tujhya Manatale Sagale

Tu Majhyavarach Prem Karshil

Tujhya Manatale Sagale
Aaj Na Udya
Tu Malach Sangshil..
Thodese Ushirane Ka Hoina,
Pan,
Tu Suddha Majhyavarach Prem Karshil…