Tag: Tujhya Manmohak Hasyamadhe

Tujhya Manmohak Hasyamadhe

Tujhya Manmohak Hasyamadhe PREM CHAROLI MARATHI Image

Tujhya Manmohak Hasyamadhe,
Majhe Mipan Harvun Baslo…
Mala Na Mahit,
Kadhi Na Kalale,
Kasa Kuthe An Kevha Phaslo…