Tag: Tujhya Sahvasaat

Tujhya Sahvasaat Ratra Janu

Tujhya Sahvasaat Ratra Janu GOOD NIGHT STATUS MARATHI Image

Tujhya Sahvasaat,
Ratra Janu Ek Geet Dhund,
Priticha Vara Vahe Mand,
Raatranicha Sugandh,
Harvaave Vatate Tujhya Kushit,
Karun Paapnyanchi Kavade Band…