Tag: Tujhya Sobat Khup Bolavse Vatate

Tujha Swabhav Aadhisarkha Rahila Nahi

Tujhya Sobat Khup Bolavse Vatate,
Pan Aata Swatachya Manala Thambavle Mi,
Karan Tujha Swabhav Aadhisarkha Rahila Nahi…