Tag: Tujhyasathi Jaaglelya Ratricha

Tujhya Aathvanit Jagnyacha Chhand

Tujhya Aathvanit Jagnyacha Chhand AATHVAN STATUS MARATHI Image

Tujhyasathi Jaaglelya Ratricha,
Hishob Kadhich Mandnar Nahi..
Tu Yeshil Kinva Nahi,
Hatta Kadhi Dharnar Nahi..
Jar Nahich Aaalis Tu Kadhi,
Tujhya Aathvanit Jagnyacha,
Chhand Matra Mulich Mi Sodnar Nahi…