Tag: Tujhyasathi Jeev Denare Tula Khup Bhetatil

Majhya Sarkha Jeev Lavnara Nahi Bhetnaar

Tujhyasathi Jeev Denare Tula Khup Bhetatil,
Pan Majhya Sarkha Jeev Lavnara,
Ek Pan Nahi Milnaar…