Tag: Tujhyashivay Dusaricha Vichar Karne

Majhya Manat Dusri Konich Nahi

Tujhyashivay Dusaricha Vichar Karne,
Hi Kalpanach Sahan Hot Nahi…
Karan Tujhyashivay Majhya Manat,
Itar Konalahi Sthan Nahi…