Tag: Tujhyashivay Jagne Kay

Tujhya Shivay Jagu Kasa STATUS

Tujhya Shivay Jagu Kasa STATUS Image

Tujhyashivay Jagne Kay,
Jagnyache Swapnsudhha Pahu Shakat Nahi,
Shwasa Shivay Kahi Kshan Mi Jagu Shakto,
Pan Tujhyashivay Ekhi Kshan Jagu Shakat Nahi…