Tag: Tujhyavar Ase Prem Karen Ki

Tujhyavar Ase Prem Karen Ki

Tujhyavar Ase Prem Karen Ki,
Tujhya Jeevnat Bhalehi Majhi Jaga Dusre Konihi Gheil Pan,
Tujhya Hrudyatil Majhi Jaga,
Kdhich Koni Ghevu Shaknaar Nahi…